Hotline: +84 28 39977950-53

Hướng dẫn xử lý khó khăn thông quan, nhận hàng kho CFS khi triển khai quản lý Hải quan Tự động

| 09/02/2019, 10:24 PM |

1. THÔNG TIN KHAI TRÊN BẢNG KÊ DANH MỤC HÀNG HÓA:
 
Phải trùng khớp với trên E-MNF của hệ thống Hải Quan. Nếu thể hiện sai thông tin với E-MNF thì cả cont sẽ không được khai thác, đưa hàng vào kho:
Ví dụ:
PALLET viết tắt PP
ROLL viết tắt RL
CARTON viết tắt CT
Tương tự như vậy, trên tờ khai hải quan cũng phải khai báo đúng thông tin chủng loại kiện. Nếu có sự khác biệt thì hệ thống Hải Quan sẽ không nhận diện được.
 
2. KHAI THÁC ĐƯA HÀNG VÀO KHO:
 
Theo quy định mới của Cảng, tất cả các container hàng nhập đều phải chờ Hải Quan kiểm duyệt và thông quan. Sauk hi được thông quan, thông tin dữ liệu sẽ được truyền đến bộ phận khai thác Kho. Tiếp đến Kho sẽ cho kế hoạch kéo container về bãi và khai thác đưa hàng vào Kho.
Vì thế, Qúy khách hàng vui lòng kiểm tra hàng vào Kho trước khi điều xe đến nhận hàng.
 

3. NGÀY TÀU ĐẾN CẢNG CÁT LÁI:

Theo quy định mới của Cảng, ngày tàu đến Cát Lái phải trùng khớp giữa hệ thống Hải Quan, tờ khai của khách hàng và danh sách khách hàng của đơn vị khai thác Container. Do đó, ngày ETA trên giấy báo hàng đến chỉ là ngày dự kiến, vui lòng kiểm tra ngày thực tế hàng đến theo link Hướng dẫn hải quan điện tử hoặc Tìm kiếm lô hàng (điền số cont và số bill của lô hàng) trước khi mở tờ khai/lấy hàng.